Đặc sản miền trung - Bánh khô mè Bà Liễu

Bánh khô mè Bà Liễu, 500g - Đặc sản Đà Nẵng

Đặc sản miền trung - Bánh khô mè Bà Liễu

  • Mã SP:DS 0030
  • Giá bán:60,000 vnđ

Đặc sản miền trung - Bánh khô mè Bà Liễu

Đặc sản miền trung - Bánh khô mè Bà Liễu

Đặc sản miền trung - Bánh khô mè Bà Liễu

Đặc sản miền trung - Bánh khô mè Bà Liễu

Đặc sản miền trung - Bánh khô mè Bà Liễu

Bánh khô mè

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload