Đặc sản miền trung - Bánh đậu xanh

Bánh đậu xanh - Đặc sản Huế

Đặc sản miền trung - Bánh đậu xanh

  • Mã SP:DS 0021
  • Giá bán:225,000 vnđ

Đặc sản miền trung - Bánh đậu xanh

Đặc sản miền trung - Bánh đậu xanh

Đặc sản miền trung - Bánh đậu xanh

Đặc sản miền trung - Bánh đậu xanh

Đặc sản miền trung - Bánh đậu xanh

Đặc sản miền trung - Bánh đậu xanh

Đặc sản miền trung - Bánh đậu xanh

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload