Đặc sản miền trung - Bánh đậu xanh

Bánh đậu xanh - Đặc sản Huế

Đặc sản miền trung - Bánh đậu xanh

  • Mã SP:DS 0020
  • Giá bán:47,500 vnđ

Đặc sản miền trung - Bánh đậu xanh

Đặc sản miền trung - Bánh đậu xanh

Đặc sản miền trung - Bánh đậu xanh

Đặc sản miền trung - Bánh đậu xanh

Đặc sản miền trung - Bánh đậu xanh

Đặc sản miền trung - Bánh đậu xanh

Đặc sản miền trung - Bánh đậu xanh

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload